Om utbildningen

illun

 

Inom utbildningen för grafisk design lär du dig den grafiska branschens många delområden med betoning på visuell kommunikation.

Studierna innehåller bl.a. teckning, komposition, grafisk formgivning, typografi, kommunikationslära, bildhantering, foto och rörlig bild. Andra områden som ingår är illustration och informationsplanering. Studierna fokuserar på att renodla det egna uttrycket och på att utveckla det tekniska kunnandet samt att lära dig ta ansvar för utfört arbete. Mycket tyngd läggs på generella kreativa övningar.

 

Utbildningen

Inom utbildningen för grafisk planering lär du dig den grafiska branschens många delområden med betoning på visuell kommunikation.Studierna  innehåller bl.a. teckning, komposition, grafisk formgivning, typografi, kommunikationslära, bildhantering, foto och rörlig bild. Andra områden som ingår är illustration och informationsplanering.

Studierna fokuserar på att renodla det egna uttrycket och på att utveckla det tekniska kunnandet samt att lära dig ta ansvar för utfört arbete. Mycket tyngd läggs på generella kreativa övningar. Praktiska tillämpningar varvas med teoretiska studier inom alla grafiska formgivningens områden. En stor del av studierna är projektbaserad undervisning som ger en god inblick i yrket samt goda kontakter till arbetslivet.

Detta är den enda svenskspråkiga utbildningen på högskolenivå i Finland inom området grafisk planering. Utbildningens mål är att ge dig en bred och yrkesorienterad kunskapsbas inom grafisk formgivning, foto, och media med fokus på idé, bild och kommunikation. Utbildningen sker i Mac-miljö.

 

Praktik

I studierna ingår 30 sp praktik. Praktikperioderna erbjuder ovärderliga möjligheter att lära känna branschen inifrån genom att följa och utföra det dagliga arbetet. Praktikperioderna på 30 studiepoäng innebär ungefär 20 arbetsveckor.

 

Internationellt

Under studietiden har du möjlighet att under en viss period studera utomlands. Yrkeshögskolan Novia har samarbetsavtal med högskolor i Norden, Europa och Asien. Inom Erasmusprogrammet har formgivning avtal med Instituto Superior de Humanidades Technologas i Lissabon (Portugal), Art Academy Latvia (Lettland), Muthesius Kunsthochschule (Tyskland) och Hochschule Luzern Design & Kunst (Schweiz).

Deltagande i internationella mässor och/eller studieresor är ett återkommande inslag för både studerande och lärare.

 

Lärdomsprov

Målet för lärdomsprovet är att du skall utveckla och visa upp förmåga att tillämpa dina kunskaper och färdigheter. Lärdomsprovet är ett självständigt arbete som består av tre olika delar.

1. En självständig produkt eller ett krävande uppdrag av utomstående beställare.
2. Skriftlig dokumentation.
3. Offentlig presentation av lärdomsprovet och slutarbetsutställning.

 

Portfoliometodik

Portfoliometodiken används under hela studietiden som ett stöd för studierna. Studiematerial samlas i portfolier och det samlade materialet används vid gemensamma bedömningar, vid den personliga handledningen samt som hjälp både vid utvärderingen av arbetsprocessen och vid